Visvijver
Nieuw Schonenborg
Indië-monument
Raadhuis
Kruispunt Wilhelminastraat - Prins Frederikstraat

Sintermerte

Op vrijdag 8 november 2019 organiseert KOW Belfeld weer het St. Maartensfeest met de daarbij behorende fakkeloptocht.