A73
Pannesjop
De Stuw
Zandgroeve
Voormalige paters

Kaderoverleg subsidieherijking

17-07-2020

Tijdens het Samen Winnen-overleg van 6 juli jl. is er ook gesproken over het opnieuw uitvoeren van een kaderoverleg, dat wil zeggen: een open overleg waarbij alle voorzitters, secretarissen en penningmeesters aansluiten en open van gedachten wisselen. Ook om te kijken of en welke verdere subsidieregelingen er zijn. Het overleg vindt plaats op 31 augustus om 19.30 uur bij Belfeldia.

Verder is er nog een vragenlijst die te maken heeft met de subsidieherijking: vragenlijst subsidiebeleid Venlo.

Terug