Nieuw Schonenborg
Raadhuis
Stuw
Indië-monument
De Hamar

Niet alleen de lusten, maar ook de lasten

Regelmatig komen er bij Dorpsraad Belfeld klachten binnen van inwoners van ons dorp die overlast ervaren van hondenpoep die niet wordt opgeruimd.