Indië-monument
De Hamar
Kruispunt Wilhelminastraat - Prins Frederikstraat
De Hamar
Raadhuis

Leden Heemkunde en hun passie

Op woensdag 11 december vertellen twee leden van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal in samenwerking met de MHVS uit Swalmen iets over hun passie voor heemkundige onderwerpen.