Nieuw Schonenborg
Stuw
Raadhuis
Voormalige station
Kruispunt Wilhelminastraat - Prins Frederikstraat

Gooi je afval in de bak

De gemeente Venlo is een nieuwe Zwerfafvalpreventiecampagne gestart met de slogan 'Gooi je afval in de bak'.