Stuw
Voormalige station
De Hamar
Nieuw Schonenborg
Raadhuis

Geen opvallende vondst

Acht leden van Vogelvereniging Exparka hebben op zaterdag jl, 13 juni, de handen uit de mouwen gestoken voor Belfeld groen moet je doen.