Belfeld-01.jpg

Weifeest

Op 24 juni 2017

Bij Schietterrein Bolenbergweg 24, 5951 Belfeld, Nederland


Op zaterdag 24 juni a.s. organiseert Broederschap St. Urbanus een drietallenschietwedstrijd voor schutterijen aangesloten bij de OLS Federatie. De wedstrijd wordt vanaf 14.00 uur gehouden op het schietterrein aan de Bolenbergweg, waar 7 schietbomen staan opgesteld.
In verband met de organisatie verzoeken we iedereen zich voor 15 mei hiervoor op te geven.

Het prijzengeld is als volgt:
 
1e prijs                         €  150,-                        5e prijs                         €  40,-
2e prijs                         €  100,-                        6e prijs                         €  30,-
3e prijs                         €  75,-                          7e prijs                         €  20,-
4e prijs                         €  50,-
 
Het inleggeld bedraagt € 3,50 per kaart. De prijzen zijn gegarandeerd bij een verkoop van 120 kaarten. Bij minder kaarten wordt het gehele inleggeld uitgeschoten.
 
R E G L E M E N T :
·       De buks voldoet aan de wettelijke vereisten.
·       Van elk drietal schiet iedere schutter 4 schoten op blokjes van 1,5 x 1,5 x 1,5 cm. Er is geen proefschot.
·       Het inschieten is 5 punten per vereniging volgens het OLS-reglement.
·       Elk succesvol drietal kan met een nieuwe schutter een nieuw drietal vormen.
·       De kaartverkoop begint om 15.00 uur en eindigt om 17.45 uur.
·       De afkaveling begint om 18.30 uur en is op blokjes van 1 x 1 x 1 cm. Voorafgaand kunnen 5 punten worden ingeschoten.
·       De kaarten die om 18.15 uur nog niet zijn volgeschoten worden onherroepelijk vervallen verklaard zonder teruggave van het inleggeld.
·       Met maximaal 8 kaarten per vereniging kan worden afgekaveld.
·       Tijdens de afkaveling wordt gekaveld met drie schoten per schutter, zolang de wedstrijd dit toelaat, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding met een maximum van 10 minuten per drietal.
·       In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organiserende vereniging.
 
Denk ook aan legitimatiebewijzen voor de buksmeesters i.v.m. de nieuwe wetgeving!
  


2017-06-24 00:00:00
0000-00-00 01:00:00