header1
Belfeld-27.jpg

Voorjaarswandeling

Op 26 mei 2019

Bij Beesel 5954 Beesel, Nederland


Op 26 mei 2019 kunt u meelopen met een excursie van de Belfeldse vereniging IVN de Steilrand in het dal van de Swalm. Zij bezoeken het gebied waar de Swalm uitstroomt in de Maas en de oude Maasarm in Swalmen/Beesel. In dit gebied komen veel inheemse kruiden, struiken en bomen voor. Het gebied is rijk aan diersoorten. Er wordt aandacht besteed aan enkele boomsoorten, waaronder de wilgen. Er komen veel wilgen en populieren voor in het dal van de Swalm. De wilgen in het landschap en het gebruik als houtsoort staan centraal in deze excursie.
Verder komen er ook bijzondere vogelsoorten voor. Broedvogels in dit gebied zijn o.a. de zwartkop, bosrietzanger, kleine karekiet, rietgors, geelgors, graspieper, roodborsttapuit en tuinfluiter. Mogelijk horen en zien wij de koekoek en de wielewaal. Ook laat de nachtegaal zich misschien horen. Langs de Swalm, op de Maas en de oude Maasarm komen o.a. aalscholver, grauwe ganzen, meerkoeten, bergeenden en wilde eenden voor.
Langs de route zijn sporen te zien van de bever en de das, waar IVN De Steilrand aandacht aan besteed. Er worden gelopen langs de steilrand van de Donderberg waar de dassenburcht al tientallen jaren aanwezig is.
De wandelpaden zijn goed begaanbaar, maar stevig schoeisel wordt aangevolen. Vergeet ook een verrekijker niet.

De route is ongeveer 4 km. lang en de excursie duurt ongeveer 2,5 uur. Vertrek is om 9.30 uur bij picknickplaats aan de Vissersweg in Swalmen/Wieler.
Voor route-instelling gebruikt u Wiele,r 6071 PD Swalmen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze excursie. Excursieleider is Maan Litjens.

Voor verdere info kunt u terecht op de website van IVN de Steilrand: www.ivn.nl/afdeling/de-steilrand2019-05-26 00:00:00
0000-00-00 01:00:00