Paddenstoel op boomstam
Bouw werkzaamheden plan Sprunk
Fundering plan Sprunk
Hert
BF Global Warehouse

Projecten

Dorpsraad Belfeld werkt met een aantal speerpunten, waarvan er een aantal gerelateerd zijn aan het DorpOntwikkelingsPlan (DOP) en de Belfeld Ambitie Boeken (BAB). Werkgroep DOP en werkgroepen BAB werken in opdracht van de Dorpsraad.

De Dorpsraad roept dorpsgenoten op om met ideeën en initiatieven te komen voor ons dorp, je wijk of je eigen straat. Samen bekijken we dan wat haalbaar en realiseerbaar is. Vanuit Stad van de Actieve Mensen (SAM) wordt dit ook door de gemeente gestimuleerd. Met enig doorzettingsvermogen en de juiste samenwerking kunnen we vele successen behalen, zoals tot nu toe ook is gebleken. Belfeldenaren kunnen ook met onderstaande projecten meedenken en meehelpen. Je hoeft in dat geval geen zitting te nemen in de Dorpsraad; je helpt op projectbasis mee aan een nog mooier Belfeld.


Heb je ideeën of wil je meehelpen aan speerpunten of projecten, mail dan de Dorpsraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Lopende projecten

Belfeld Ambitie Boeken
Er zijn meer dan 1000 ideeën opgehaald onder de Belfeldenaren. Inwoners en gemeente kijken nu wat zij samen kunnen realiseren in en voor Belfeld. Klik op deze link om de Belfeld Ambitie Boeken te bekijken.

Samen Winnen Belfeld
Initiatief van diverse sport- en cultuurverenigingen om samen te werken en te kijken waar verenigingen elkaar kunnen versterken. Hieruit voortgekomen is Sportdorp Belfeld, een initiatief om de Belfeldse jeugd aan het bewegen te krijgen.

Belfeld schoon
Het plaatsen van afvalbakken en picknickbanken langs de mooiste routes van Belfeld, die worden geadopteerd door omwonenden. Het starten van een pilotproject met het plaatsen van hondenpoepbakken, die worden geadopteerd door Belfeldenaren.

MTB-route Maalbeek

Plannen voor een MTB-route in Maalbeek.

Ontwikkelingen industrieterrein Bolenberg
Vinger aan de pols houden bij ontwikkelingen op en overlast van het industrieterrein Bolenberg en samen met gemeente en omwonenden kijken naar oplossingen voor het terrein.

SAM-aanvragen
Dorpsgenoten begeleiden bij het indienen van SAM-aanvragen.

Repair Café
Het opzetten en maandelijks organiseren van een Repair Café in De Hamar.

Koningsdag
Bedenken en een nieuwe opzet voor en het organiseren van activiteiten op Koningsdag in ons dorp.
 
Dorpspark
Burgerinitiatief voor invulling van een stuk braakliggend terrein op het Koramicplan.

Belvends dialectboek
Boek met Belfeldse woorden, uitdrukkingen en schrijfwijzen. Project ligt al enige tijd stil wegens persoonlijke omstandigheden.

Belfeld groen moet je doen
Project voor een schoner Belfeld in samenwerking met diverse Belfeldse verenigingen. Als jouw vereniging ook wilt meedoen, meld je dan bij de Dorpsraad.

Reconstructie Koninginneplein
Project van werkgroep DOP. Plannen liggen klaar ter uitvoering. Het is wachten op toezeggingen (financiën) van de gemeente Venlo.

Verkeer
Diverse verkeersknelpunten in het dorp die kunnen worden verbeterd. Gerealiseerd zijn o.a. het kruispunt Broekstraat/Prins Frederikstraat en de Maalbekerweg.

Mooiste voortuin
Jaarlijkse verkiezing van de mooiste Belfeldse voortuin in de categorie klein, middel en groot.

Good Gedaon

Jaarlijks terugkerende waarderingsprijs voor een persoon of groep van personen die zich op buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de Belfeldse samenleving. Kandidaten kunnen - altijd met onderbouwing - per e-mail worden voorgedragen bij de Dorpsraad.

Zitbanken 100-jarigen
Inwoners van Belfeld die de leeftijd van 100 jaar bereiken, krijgen een zitbank cadeau die in overleg met de jarige ergens in Belfeld wordt geplaatst en wordt voorzien van de naam van de 100-jarige.

 

Afgeronde projecten

In samenwerking met inwoners, verenigingen, werkgroepen en met ondersteuning van de gemeente Venlo zijn de afgelopen jaren diverse projecten in en voor ons dorp gerealiseerd. Samen staan we sterk voor een leefbaar en bruisend Belfeld. Enkele gerealiseerde burgerinitiatieven, projecten van Dorpsraad Belfeld en projecten uit het DOP zijn:

Verkeersveiligheid Maalbekerweg
Dorpsraad Belfeld en Droompark Maasduinen hebben de handen ineen geslagen om de verkeersveiligheid op de Maalbekerweg te verbeteren. Er zijn stopstrepen, waarschuwingsstrepen en een waarschuwingsbord geplaatst om de weg veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.

AED-cursussen
Vanuit Samen Winnen zijn er AED-cursussen georganiseerd voor leden van Belfeldse verenigingen. Het doel is om deze cursussen ook in de toekomst de organiseren. Hoe meer mensen deze cursus hebben gevolgd, hoe meer mensenlevens er kunnen worden gered.

Speeltuintje Nellemenkeslaan
Dankzij de vastberadenheid van enkele bewoners is er een speeltuintje aan de Nellemenkeslaan gerealiseerd. Voor de kinderen in het Koramicplan was er namelijk geen speeltuintje in de buurt dat ze konden bezoeken zonder over een drukke weg te moeten lopen of fietsen.

Buiten bewegen bij De Hamar
Vanuit Dorpsraad Belfeld is er samen met stichting De Hamar, gemeente Venlo en FysioFitness Jansen & Stammen zijn er vijf buitenfitnesstoestellen op het Stevensplein geplaatst. Mensen kunnen in de buitenlucht aan krachttraining doen.

Herinrichting kruispunt Wilhelminastraat-Broekstraat-Pr. Frederikstraat
In het najaar van 2016 is het kruispunt op de schop gegaan voor een veiliger Belfeld.

Beachvolleybalveld
Burgerinitiatief voor de realisatie van een beachvolleybalveld op het speelterrein van de voormalige Leijgraafschool.

Nieuwe foto's D'n Baog
Realisatie van 6 nieuwe foto’s voor onder D’n Baog in samenwerking met de fotogroep Belfeld. Ideeën werden door dorpsgenoten aangedragen, waarna een jury bestaande uit 8 inwoners van Belfeld via stemming de keuze heeft bepaald. Onthuld op 22-11-2014 tijdens de Wintersfeermarkt.

Nieuwbouw De Hamar
Samen met diverse organisaties, verenigingen en instanties de kar trekken voor de nieuwbouw van De Hamar, die in juni 2013 werd geopend. Met dank aan Woonservice Urbanus voor de financiële bijdrage.

Nieuw DOP 2020
Werkgroep DOP heeft in opdracht van de Dorpsraad in 2012 een nieuw dorpsontwikkelingsplan (DOP) gepresenteerd. Dit plan is in november 2012 op ludieke wijze in de gemeenteraad gepresenteerd.

Stop de inbreker
Op 26 april 2012 vond in De Hamar de bijeenkomst Stop de inbreker plaats, een inbraakpreventiebijeenkomst waar ruim 100 dorpelingen bij aanwezig waren. In de middag had een oud-inbreker een tocht door Belfeld gemaakt. Hij liet zien hoe gemakkelijk is het om niet goed beveiligde woning binnen te komen.

Bewegwijzering
Nieuwe bewegwijzering voor het verkeer, sport en recreatie en informatieborden in dorp en bosgebied.

Toeristenfolder
In samenwerking met CPB werden nieuwe folders gemaakt. Ook werd er in samenwerking met Stichting Recreatief Belfeld een fietsroute ontwikkeld.

Fietspad langs de Maas
Dorpsraad heeft zich mee ingezet voor realisatie fietspad langs de Maas.

Verfraaiing D'n Baog
Op 25 september 2010 werd het project verfraaiing D'n Baog afgerond. Na een oproep werd het idee met de poorten en verlichte foto's ten uitvoering gebracht door kunstenares Sylvia Smets uit Velden.

Speelterreinen
Samen met de schooljeugd, Woonservice Urbanus en de gemeente het inrichten van een natuurspeelterrein op de plek van voormalige Leijgraafschool en van De Sprunk.

Schuilhutten
Het plaatsen van een aantal schuilhutten in samenwerking met Stichting Brookkank.

Dodenherdenking
Organisatie van de Dodenherdenking in Belfeld nadat het Oranjecomité ophield te bestaan.

Herinrichting tracé Broekstraat en Poldersweg
Na vooraf gehouden informatieavonden in De Hamar zijn de plannen (o.a. de aanleg van een fietspad) in samenwerking met de gemeente in 2008 gerealiseerd.

Herinrichting De Markt
Doel van dit plan was om op en rond De Markt een sfeervolle omgeving te creëren met als slogan "Meer groen, minder blik". Bovendien zou op die manier ook de entree van Belfeld vanaf de Rijksweg een positieve impuls krijgen.

Verlichting Patersweg en Reuverweg
Veiliger gebruik voor fietsers en voetgangers.

Herinrichting rotonde Geloë
Ondersteunen van burgerinitiatief voor een veiligere rotonde voor fietsers en voetgangers.

Herstel Indië-monument
Herstel, onderhoud en verzorging van het monument op de Irenelaan.

Instellen hondenuitlaatplaatsen
In samenwerking met de gemeente bepalen en inrichten van hondenuitlaatplaatsen.