Nieuw Schonenborg
De Hamar
Reuverweg
Voormalige station
Raadhuis

Contact

Hebt u nieuws over Belfeld voor de redactie, wilt u een activiteit laten opnemen in de evenementenkalender, of wilt u reageren? Mail de redactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het plaatsen van artikelen of evenementen op Belfeld.nu is gratis.

Artikelen (tekst) graag aanleveren per e-mail als bijlage in een Word-bestand (als bewerkbare tekst zonder opmaak). Artikelen dienen te zijn geschreven in een neutrale vorm, dus niet in de wij-vorm. Vermijd ook het gebruik van 'ik', 'u', 'men', 'we' of 'ons'. Pdf-bestanden (posters, flyers enz.) zijn geen tekstbestanden en kan de redactie niet verwerken. Ook Word-bestanden die zijn omgezet vanuit een pdf-bestand kan de redactie niet verwerken.
Als er in het artikel wordt verwezen naar een contactpersoon, vermeld dan de contactgegevens van deze persoon. Vergeet bij evenementen ook niet de locatie, datum en tijdstippen van de activiteiten te vermelden.
Een artikel wordt slechts één keer geplaatst en blijft vervolgens op de site staan. Het is altijd terug te vinden via de zoekfunctie. Hetzelfde artikel wordt dus niet meerdere keren opnieuw geplaatst.

Afbeeldingen
 (logo of rechtenvrije foto) graag als apart afbeeldingsbestand meesturen, liefst als .jpg-bestand. Pdf-bestanden zijn geen afbeeldingsbestanden en kan de redactie niet verwerken.

Evenementen: vergeet bij evenementen ook niet de locatie, datum(s) en tijdstippen van de activiteiten te vermelden. Evenementen die niet toegankelijk zijn voor alle Belfeldenaren (bijvoorbeeld evenementen alleen voor leden) kunnen niet worden geplaatst.

Vermeld er ook bij wanneer u het bericht graag geplaatst zou willen zien, zodat de redactie hier rekening mee kan houden.

Redactie Belfeld.nu
Bertil Hoezen
Tom Reinders
Stan van der Velden
Yvonne van der Velden
 


Belfeld.nu is een platform voor alle verenigingen, instanties en inwoners van Belfeld. Dat betekent dat elk ingezonden artikel en elke reactie wordt opgenomen, behalve als onderstaande regels nadrukkelijk worden overtreden. De redactie beslist daarover.
De redactie behoudt zich te allen tijde het recht teksten aan te passen of in te korten, of geen, minder of andere dan de aangeleverde afbeeldingen toe te voegen. Hierover kan niet met de redactie worden gecorrespondeerd.

Belfeld
De ingestuurde artikelen moeten specifiek over Belfeld, Belfeldenaren of Belfeldse stichtingen en verenigingen gaan of specifiek gericht zijn op de inwoners van Belfeld.

Geen anonieme artikelen
Op Belfeld.nu worden geen anonieme artikelen geplaatst. Dat houdt in dat de ondertekenaar van het artikel of degene die het artikel aanlevert altijd verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan.

Niet kopiëren
Er mag geen plagiaat worden gepleegd. Indien de gebruiker in reacties of berichten fragmenten opneemt uit andere media, dienen deze voorzien te zijn van een bronvermelding. De schrijver mag in dergelijke gevallen niet de suggestie wekken dat het om eigen schrijven gaat. Als er plagiaat blijkt gepleegd te zijn, kan de redactie zowel vooraf weigeren het bericht te plaatsen als achteraf het bericht verwijderen.

Geen haat
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op waarin haat tegen, of het minderwaardig achten van expliciet genoemde personen of bevolkingsgroepen voorkomt.

Geen seks
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op over expliciete seksualiteit.

Geen drugs
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op die het gebruik van drugs aanprijzen.

Geen partijpolitieke advertorials
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde politieke partij.

Geen commerciële advertorials
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van bepaalde artikelen of waren.

Geen religieuze advertorials
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde godsdienst.

Goede smaak
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op die op enige wijze tegen de goede smaak ingaan of een kwetsende strekking hebben.

Ter beschikking stellen beelden
Als de gebruiker beelden ter beschikking stelt aan Belfeld.nu, verklaart de gebruiker dat hij toestemming heeft van eventuele betrokkenen om deze beelden te verspreiden op Belfeld.nu en haar accounts op Facebook, Twitter, Instagram of andere sociale media.

Bewerking beelden
Tevens geeft de gebruiker toestemming aan Belfeld.nu om de beelden eventueel te bewerken.

Verspreiden beelden
De gebruiker geeft ook toestemming aan Belfeld.nu om de beelden eventueel te verspreiden aan relevante derden.

Zichtbaar in beeld
Zowel slachtoffers als daders mogen niet herkenbaar in beeld zijn gebracht. Als het om publieke figuren gaat, mogen zij, indien de nieuwswaardigheid de manier van publicatie rechtvaardigt, herkenbaar in beeld worden gebracht.

Privébeelden
Indien de gebruiker beelden uit privésituaties aanlevert, verklaart de gebruiker toestemming te hebben gekregen voor het verspreiden van de beelden.