header1
Belfeld-15.jpg

Dorpsraad Belfeld werkt met een aantal speerpunten, waarvan er een aantal geralateerd zijn aan het DorpOntwikkelingsPlan (DOP). Het huidige DOP is een update van het DOP 2015 en heeft een doorlooptijd tot 2020. Werkgroep DOP werkt in opdracht van de Dorpsraad.

Bij dezen roept de Dorpsraad dorpsgenoten op om met ideeën en initiatieven te komen voor ons dorp, je wijk of je eigen straat. Samen bekijken we dan wat haalbaar en realiseerbaar is. Vanuit Stad van de Actieve Mensen (SAM) wordt dit ook door de gemeente gestimuleerd. Met enig doorzettingsvermogen en de juiste samenwerking kunnen we vele successen behalen, zoals tot nu toe ook is gebleken. Maar je kunt ook met onderstaande projecten meedenken en meehelpen. Je hoeft geen zitting te nemen in de Dorpsraad; je helpt op projectbasis mee aan een nog mooier Belfeld.
Heb je ideeën of wil je meehelpen aan speerpunten of deelprojecten, mail dan de Dorpsraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Samen Winnen Belfeld

Initiatief van diverse sport- en cultuurverenigingen om op bepaalde vlakken samen te werken. Hieruit voortgekomen is Sportdorp Belfeld, een initiatief om de Belfeldse jeugd aan het bewegen te krijgen.

Belfeld Ambitie Boeken
Onder zo veel mogelijk inwoners ideeën ophalen om te kijken wat burgers en gemeente samen kunnen realseren voor Belfeld.

Belfeld schoon
Het plaatsen van afvalbakken en picknickbanken langs de mooiste routes van Belfeld, die worden geadopteerd door omwonenden. Het starten van een pilotproject met het plaatsen van hondenpoepbakken, die worden geadopteerd door Belfeldenaren.

MTB-route Maalbeek

Plannen voor een MTB-route in Maalbeek.

Ontwikkelingen industrieterrein Bolenberg
Vinger aan de pols houden bij ontwikkelingen op en overlast van het industrieterrein Bolenberg en samen met gemeente en onwonenden kijken naar oplossingen voor het terrein.

SAM-aanvragen
Dorpsgenoten begeleiden bij het indienen van SAM-aanvragen.

Repair-café
Starten van een repaircafé in Belfeld.

Koningsdag
Bedenken en organiseren van nieuwe opzet en activiteiten voor op Koningsdag in ons dorp.

Dorpspark
Burgerinitiatief voor invulling van een stuk braakliggend terrein op het Koramicplan.

Belvends dialectboek
Boek met Belfeldse woorden, uitdrukkingen en schrijfwijzen. Project ligt voorlopig stil wegens persoonlijke omstandigheden.

Belfeld groen moet je doen
Project voor een schoner Belfeld in samenwerking met diverse Belfeldse verenigingen. Als jouw vereniging ook wilt meedoen, meld je dan bij de Dorpsraad.

Reconstructie Koninginneplein
Plannen liggen klaar ter uitvoering. Het is wachten op toezeggingen (financiën) van de gemeente Venlo.

Verkeer
Diverse verkeersknelpunten in het dorp die kunnen worden verbeterd. Gerealiseerd zijn o.a. het kruispunt Broekstraat/Prins Frederikstraat en de Maalbekerweg.

Mooiste voortuin
Jaarlijkse verkiezing van de mooiste Belfeldse voortuin in de catogerie klein, middel en groot.

Good Gedaon

Jaarlijks terugkerende waarderingsprijs voor een persoon of groep van personen die zich op buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de Belfeldse samenleving. Kandidaten kunnen - altijd met onderbouwing - worden voorgedragen bij de Dorpsraad.

Zitbanken 100-jarigen
Inwoners van Belfeld die de leeftijd van 100 jaar bereiken, krijgen een zitbank cadeau die in overleg met de jarige ergens in Belfeld wordt geplaatst en wordt voorzien van de naam van de 100-jarige.