header1
Belfeld-06.jpg

IMG 0885 2Op 26 mei 2019 kunt u meelopen met een excursie van IVN de Steilrand in het dal van de Swalm. Wij bezoeken het gebied waar de Swalm uitstroomt in de Maas en de oude Maasarm in Swalmen/Beesel. In dit gebied komen veel inheemse kruiden, struiken en bomen voor. Het gebied is rijk aan diersoorten. (lees meer) 

Wij besteden aandacht aan enkele boomsoorten, waaronder de wilgen. Er komen veel wilgen en populieren voor in het dal van de Swalm. De wilgen in het landschap en het gebruik als houtsoort staan centraal in deze excursie.

Verder komen er ook bijzondere vogelsoorten voor. Broedvogels in dit gebied zijn o.a. de zwartkop, bosrietzanger, kleine karekiet, rietgors, geelgors, graspieper, roodborsttapuit en tuinfluiter. Mogelijk horen en zien wij de koekoek en de wielewaal. Ook laat de nachtegaal zich misschien horen. Langs de Swalm, op de Maas en de oude Maasarm komen o.a. aalscholver, grauwe ganzen, meerkoeten, bergeenden en wilde eenden voor. 

Langs de route zijn sporen te zien van de bever en de das, waar wij aandacht aan besteden. Wij lopen langs de steilrand van de Donderberg waar de dassenburcht al tientallen jaren aanwezig is.
De wandelpaden zijn goed begaanbaar maar wij bevelen stevig schoeisel aan en vergeet uw verrekijker niet. De route is ongeveer 4 km. lang en de excursie duurt ± 2,5 uur. Wij vertrekken om 9.30 uur bij picknickplaats aan de Vissersweg in Swalmen/Wieler.

Voor route instelling gebruikt u Wieler 6071 PD Swalmen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze excursie. Excursieleider is Maan Litjens.

Voor verdere info kunt u terecht op de website van IVN de Steilrand
www.ivn.nl/afdeling/de-steilrand

Evenementen