Belfeld-01.jpg
HaraldKlijnman
Vorige week heeft Marie-José Boonen zich voorgesteld als nieuw lid van Dorpsraad Belfeld. Tegelijk met Marie-José heeft er nog iemand de Dorpsraad versterkt: Harald Klijnman. Hij stelt zich op deze plek graag aan iedereen voor. (Lees meer)

"Hallo Belfeld,

Wat heeft Belfeld toch veel te bieden, zeg: een mooi dorp langs Maas en bos, mooie voorzieningen binnen het dorp, winkels voor de eerste boodschappen, basisschool om de hoek, en een rijk verenigingsleven. Daarnaast in de nabijheid alle voorzieningen van Venlo en goede verbindingen naar de rest van Nederland. Binnen het uur een ongelooflijk groot bereik. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen of die we graag zouden willen behouden of verbeteren. En daar wil ik me graag voor inzetten. Jullie toch ook?

Mijn hele leven woon ik al in Tegelen en Belfeld. Ik, als 'Tegelse jong', ben getrouwd met Astrid. Een echte Belfeldse, waar ik in 1986 als een blok bij het 't Witte Paerd voor ben gevallen. We wonen al meer dan twintig jaar in Belfeld, samen met onze twee kinderen Yannick en Noelle.

Na mijn middelbare school ben ik gaan studeren in Tilburg (econometrie) en ik heb na mijn studententijd eigenlijk alleen maar buiten Venlo gewerkt. Samen hebben we altijd binnen Tegelen/Belfeld gewoond en zijn actief geweest binnen het verenigingsleven. Zowel de voetbalclub (Tiglieja en Belfeldia), carnaval (De Belhamels en de Boeren van de Hei), de ouderraad en persoonlijk vaak in commissies die met financiën te maken hebben. Zo ben ik buiten Venlo nog penningmeester of bestuurder met de portefeuille financiën bij meerdere stichtingen.

Aangezien er wat ruimte kwam in mijn vrije tijd en we ons thuis graag inzetten voor Belfeld en onze leefomgeving, kwam de melding van de Dorpsraad in de Dorpskrant op het juiste moment. Wat ik verwacht bij te kunnen dragen aan de Dorpsraad is zo’n heerlijke open vraag. Vanuit mijn beeld is dat eenvoudig: Iedereen kan op zijn of haar manier bijdragen. Je wordt pas betrokken als je betrokken wordt, en wie wil dit eigenlijk niet in ons mooie dorp Belfeld?

Met vriendelijke groet,

Harald Klijnman"

Evenementen