Belfeld-08.jpg
RagdyvanderHoek
Historicus Ragdy van der Hoek doet al enkele jaren onderzoek naar verschillen die zijn ontstaan als gevolg van het trekken van een Nederlands-Duitse landsgrens in 1815. Resultaten van dit onderzoek verschenen in een (inmiddels uitverkocht) tweetalig boek, getiteld Over de grens / Über die Grenze. Op 6 juni a.s. houdt Ragdy van der Hoek voor de heemkundevereniging Maas- en Swalmdal een lezing over dit boeiende onderwerp. (Lees meer)

De lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt een beknopt historisch overzicht geschetst van de invloed van de landsgrens op de inwoners van de grensregio en in het tweede deel is aandacht voor verschillen die in de afgelopen tweehonderd jaren zijn ontstaan tussen ons en onze Duitse buren. Een aantal opmerkelijke verschillen zal worden benoemd en verklaard.

In de 16e en 17e eeuw leek de politieke kaart van onze regio op een lappendeken. Daaraan kwam een einde in de Franse tijd (1794-1815). Tijdens het - na de val van Napoleon -gehouden Congres van Wenen werd een nieuwe grens getrokken tussen ‘Nederland’ en ‘Pruisen’. Duitsland bestond toen nog uit een reeks van hertogdommen en koninkrijkjes. Een situatie die in 1871 eindigde met het Duitse keizerrijk.

In onze grensregio leidden die veranderingen aanvankelijk nauwelijks tot andere verhoudingen tussen de buren. Het was de Eerste Wereldoorlog die de aanzet gaf tot enige verwijdering. De hierop volgende Tweede Wereldoorlog zorgde echter voor een regelrechte breuk. De verhoudingen tussen Duitsland en Nederland raakten ernstig verstoord en dat zou nog lang zo blijven.

In het tweede deel van de voordracht worden enkele leuke en interessante verschillen tussen beide buren belicht: Hoewel de grens nu zelfs helemaal open is en iedereen zoveel bij elkaar op bezoek kan gaan als hij wil, zit de grens toch nog stevig verankerd in een hele hoop aspecten van het leven, politiek, de wijze van bouwen, eten, de omgangsvormen, de werkomgeving, de taal en de humor… Zo zijn er nog heel wat verschillen te noemen die maken dat we onze buren misschien toch niet zo goed kennen als we zelf soms denken!  

Over de spreker: Ragdy van der Hoek (Venlo, 1955) studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hier specialiseerde hij zich in de persgeschiedenis van de 19e eeuw. In 2005 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op een proefschrift over de Horster politicus-journalist Leopold Haffmans (1826-1896). Van der Hoek schreef tientallen veelal historische boeken, doet onderzoek en houdt lezingen over uiteenlopende thema’s.

De lezing begint om 20.00 uur in het parochiehuis Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6. Zoals gebruikelijk is de avond ook voor belangstellende niet-leden toegankelijk, tegen een vergoeding van € 3 euro.

Evenementen