Belfeld-04.jpg
bankVanuit de Dorpsraad Belfeld is het initiatief genomen om op het grondgebied van ons dorp op diverse plekken zitbanken, picknicktafels, al dan niet met afvalbakken te (doen) plaatsen. Dit wordt bekostigd uit een subsidie van het SAM fonds (Stad van Actieve Mensen) van de Gemeente Venlo. In totaal zullen er in de loop van het jaar op 12 plekken in ons dorp banken of picknickplekken al of niet met prullenbakken en groen worden gerealiseerd. Deze plannen zijn inmiddels goedgekeurd door de Gemeente Venlo en de eerste plekken aan de Hoverheideweg, Maalbekerweg en Bosheideweg zijn gerealiseerd. Aanwonenden aan de Maalbekerweg, en Hoverheideweg hebben zich bereid verklaard de (adoptie)-afvalbak regelmatig te ledigen waarvoor hun dank. (lees verder)

Mede door de voortvarende medewerking van de stadsdeelmanager Pieter van de Rijdt, de rayonleider service en onderhoud van de gemeente Venlo Jos Reinders met zijn medewerkers is dit tot stand gekomen. Chapeau!!!

Met de Gemeente Venlo is afgesproken voor alle locaties dat indien, het plaatsen van banken/picknicktafels en afvalbakken leidt tot overlast/vernieling deze voorzieningen weer worden verwijderd.

Voor het verdere verloop van dit initiatief wordt u via de dorpskrant of deze website op de hoogte gehouden.

Evenementen