Belfeld-22.jpg
Infoavond12mrt
Klokslag half 8 opende voorzitter Fons Verdonck op maandag 12 maart de speciale bijeenkomst over bedrijventerrein Bolenberg en het voormalig station Belfeld. Dat deze materie velen in Belfeld bezig houdt, bleek toen een twintigtal stoelen in allerijl moest worden bijgeschoven, om iedereen een zitplaats te kunnen bieden. De zeventig personen, die op de uitnodiging waren afgekomen, maken één ding duidelijk: de overlast en zorgen moeten we zeer serieus nemen! (Lees meer)
Na het welkomstwoord en het voorstellen van de partijen, enerzijds de Projectgroep en aan de andere kant de huidige eigenaar van Bolenberg + station Thijssen-Emans, heeft de Projectgroep haar functioneren en het verbeteringspakket gepresenteerd. Dat pakket bestaat uit een 8-tal thema’s, dat uiteindelijk een optimale leefsituatie voor de aangrenzende woonwijk moet garanderen.
Helder moet zijn dat Thijssen-Emans vanaf februari 2017 de nieuwe eigenaar van Bedrijventerrein Bolenberg met het voormalig station is en dat de koop niet ongedaan kan worden gemaakt. Bovendien heeft het terrein, dat 8 ha. groot is, de status van bedrijventerrein. Deze bestemming ligt vast en de gemeente Venlo is niet van plan om hieraan te tornen.

De 8 thema’s zijn samengesteld uit een berg aan schriftelijke klachten richting gemeente, e-mails naar leden van de projectgroep, gesprekken met voornamelijk omwonenden en een aantal telefoontjes. De thema’s dekken de lading als het gaat over overlast en zorgen over de toenemende bedrijvigheid. Daarnaast worden verbeterpunten aangereikt om de leef en woonkwaliteit in de aangrenzende woonwijk merkbaar op te krikken.

De thema’s:
-          Geluidsoverlast: laden/lossen, ophogen bergen, vermalen/vergruizen, weekendrust, van/tot hoe laat is er activiteit?
-          Stofoverlast: puinstof, stof in relatie met volksgezondheid, wind/droogte
-          Verkeersoverlast/verkeerveiligheid: transportbewegingen per dag, kom Belfeld
-          Veiligheid rond en op terrein: afrastering vernield, controle toegankelijkheid omtrek terrein en hoofdingang
-          Gebouwen: (oude) gebouwen die de woonwijk ontsieren en geen dienst meer doen slopen, idem hekwerk en muur Bolenbergweg
-          Groene zone: bestemmingsplan voor achterste deel Bolenbergweg en Vennekenstraat wijzigen, kiezen voor bouwkavels met groene zone = rijen bomen die bedrijventerrein scheiden van  bewoond gebied
-          Voormalig station: gemeentelijk erfgoed, opknapbeurt met nieuwe bestemming voor stationsgebouw
-          Voortgang en evaluatie: over 6 maanden bekijken wat is gerealiseerd en wat (nog) niet, in de tussentijd blijft de projectgroep actief en worden de burgers met enige regelmaat geïnformeerd

Twan Ernst (zit namens de Heemkundevereniging in de Projectgroep) heeft een korte presentatie over het voormalige station Belfeld gehouden. In zijn verhaal werd duidelijk dat op korte termijn een permanente oplossing voor het gebouw moet worden gezocht. Particuliere initiatieven en steun van de gemeente zijn hierbij nodig.

Tot slot kwam Marc Stroucken, algemeen directeur van Thijssen-Emans, aan het woord. Het was de bedoeling dat Thijssen-Emans per thema met concrete voorstellen zou komen. Dat gebeurde echter sporadisch. Wel liet Stroucken zich meerdere malen ontvallen, dat hij begrip had voor de geschetste overlast en de zorgen van inwoners uit Belfeld.

Enkele toezeggingen staan in ieder geval op papier. Zo zal er in Belfeld geen keramisch puin worden vermalen, of vergruisd. Om de stofoverlast binnen de perken te houden, zal er bij droogte en winderig weer worden gesproeid. Aan het realiseren weekendrust zal daadkrachtig worden gewerkt, evenals het tijdig stoppen met lossen op een werkdag. Ook de aanrijroute wordt aangepast. De kom van Belfeld wordt ontlast door de transportbewegingen vanaf de Rijksweg en onder het spoorviaduct door te laten plaatsvinden. Wat betreft de veiligheid rond en op het terrein zal de afrastering gerepareerd of zonodig vernieuwd worden. Tot slot vertelde Stroucken dat het terrein, dat tussen Vennekenstraat en Stationstraat ligt, zal worden afgestoten als bedrijventerrein. De nieuwe bestemming zal groen of woningbouw moeten worden.

Al met al een prima basis om met Thijssen-Emans verder te praten over realisatie en op welke termijn. Verder zijn enkele thema’s amper aan bod gekomen.

Na een korte pauze was de vragenronde aan de beurt. Tientallen vragen werden gesteld, veelal in de richting van Thijssen-Emans. In diverse vragen zat een heleboel frustratie opgesloten; mensen die jarenlang de overlast van de voormalige gresbuizenindustrie hebben moeten tolereren en meerdere juridische stappen achter de rug hebben. En dan nu een nieuwe vorm van overlast op zich af zien komen. Lang niet alle vraagstellers kregen trouwens een antwoord op maat. De toezegging werd gedaan, dat alle vragen in de notulen werden opgenomen, om straks in het voortgezet overleg met Thijssen-Emans meteen te kunnen terughalen.

Middels een periodieke correspondentie zullen de bezoekers van 12 maart op de hoogte worden gehouden. Daarnaast komen er tussentijdse verslagen op o.a. deze site.

Fons Verdonck sloot de avond om 21.20 uur af. Hij bedankte alle aanwezigen en gaf duidelijk aan dat deze avond de aftrap was naar nieuw overleg met Thijssen-Emans. Belfeldse inwoners hebben duidelijk gemaakt dat een eventuele (nieuwe) vergunning aan Thijssen-Emans geen uitgemaakte zaak is.

Evenementen