Belfeld-04.jpg
Gresbuizen1De meeste mensen in Belfeld kennen bedrijventerrein Bolenberg. Een terrein van 8 ha. groot, dat tot de oudste industriegebieden van Venlo en omgeving behoort. Op dit stukje Belfelds grondgebied zijn ruim 120 jaar lang gresbuizen geproduceerd. In 2014 is de gresbuizenindustrie gestopt. Wat ons rest is een verlaten en afgetakeld bedrijventerrein; gelegen tussen een woonwijk, het spoor en een bosgebied. (Lees meer)

De afrastering wordt een perfecte aan en afvoerweg voor steeds meer mensen: jeugd en (metaal)dieven. Het lijkt erop alsof er een nieuwe speelplaats voor jong en oud is bijgekomen.

Thijssen-Emans uit Beesel/Reuver is in 2016 de nieuwe eigenaar van bedrijventerrein Bolenberg en het voormalig station Belfeld geworden. Het bedrijventerrein wordt de nieuwe opslagplaats voor keramisch puin. Vanaf januari 2017 rijden vrachtwagens af en aan om sloopafval uit de bouw en keramisch puin uit de kleiwarenindustrie te storten of weer te laden. Het gaat hier om tegels, bakstenen, pannen en gresbuizen. Elke stort, of het ophogen van de bergen met behulp van bulldozers, geeft kabaal en diverse buurtbewoners hebben over de overlast geklaagd.

In juli 2017 is de projectgroep Bedrijventerrein Bolenberg en voormalig station Belfeld ontstaan. De groep komt voort uit de Dorpsraad Belfeld. Mede door het stijgend aantal klachten, de toegenomen onrust en bezorgdheid bij omwonenden en de verkeersonveiligheid in de kom van Belfeld (vrachtwagens) heeft de projectgroep, die uit vijf personen bestaat, zich voorgenomen om op professionele wijze tot een stukje helderheid en oplossingen te komen.

Zowel de projectgroep als de eigenaar Thijssen Emans zijn voorstander van een infoavond. De projectgroep nodigt bij dezen iedereen uit die klachten heeft over de nieuwe bedrijvigheid, bezorgd is over de laatste ontwikkelingen op Bedrijventerrein Bolenberg, meer wil weten over de toekomst van het stationsgebouw, inzit over de verkeersveiligheid in de kom van Belfeld, of gewoon wil bijhouden wat er in onze dorp gebeurt, om naar de informatieavond te komen. Onder leiding van onze voorzitter wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

De bijeenkomst is op maandag 12 maart in gemeenschapshuis De Hamar te Belfeld. Aanvang 19.30 uur.

Evenementen