Belfeld-19.jpg
Rijkswaterstaat (RWS) vraagt op dit moment een tijdelijke ontheffing van 0,9 dB voor de naleving van het geluidsplafond van de A73 ter hoogte van Belfeld. Dit omdat verwacht wordt dat de geluidsnormen overschreden gaan worden. Het getal 0,9 lijkt niet veel, maar geluid gaat op een logaritmische schaal oftewel: veel sterker omhoog. Daarbij gaat niet alleen om geluid. Ook trillingen, fijnstof (P10), koolstofdioxide (CO2) en roet (EC) zijn bedreigingen voor onze gezondheid. (lees meer) 

In 2008 werd het geluidsplafond ook al eens verhoogd. Bezorgde Belfeldenaren vragen zich dan nu ook af of dat tijdelijk niet heel lang gaat worden. Bij bestudering van de stukken blijkt bovendien dat maar de helft van de weg wordt aangepakt.

Ondertussen neemt de verkeersintensiteit wel toe en zijn de aarden wallen behoorlijk ingeklonken. Een deel van de wal was al te laag toen deze werd aangelegd, namelijk het stuk ter hoogte van de Leijgraaf. Inwoners zien door het slinken van de aarden wallen nu het verkeer veel beter dan tien jaar geleden. De voorheen beloofde bomenrijen langs het Belfeldse deel van de A73 zijn er ook nog steeds niet. Henk Brauer heeft daarom namens diverse inwoners en namens de Dorpsraad een bezwaarschrift ingediend.

Evenementen