Belfeld-17.jpg
IMG 20170706 173628Afgelopen zomer werden sommige bomen van dit karakteristieke stuifduinenbosje aangemerkt om verwijderd te worden. Dat gaf wat onrust. Leon van den Beucken initieerde een grote bewonersgroep. Sindsdien is er tussen de bewoners, de gemeente en de bosspecialist een aantal gesprekken gevoerd. De gezamenlijke conclusie werd tijdens het laatste gesprek getrokken: Om het bos voor langere termijn te behouden, moet wel een aantal bomen worden gekapt. Er wordt nog gekeken of het aantal uiteindelijk minder kan zijn, er wordt ook rekening gehouden met vogels en de broedtijd. Pas de tweede helft van 2018 zal begonnen worden met het onderhoud. De omwonenden spraken zich ook uit voor goede doorkijk in het bos, herplant waar mogelijk en gemengd bos wordt in de toekomst niet uitgesloten. Belangrijkste is het behoud van het bos, waarin onze inwoners kunnen genieten en de kinderen spelen. Na de werkzaamheden vindt er een nieuw veldbezoek plaats. Op basis hiervan wordt samen bepaald of, wanneer, waar, hoe er herplant plaats gaat vinden. Juist de beleving van het bos na het uitdunnen, is bepalend voor de keuze van inboet, soorten en het maaien.

Evenementen