Belfeld-15.jpg
Informatie en Advies houdt in de maanden juli en augustus spreekuur in het Prônk-eppelke. Bij de vrijwilligers van Info- en Advies kun je terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg. Denk bijv. aan uitleg geven over een moeilijke brief. Tip en uitleg geven over bijv. financiële regelingen, hulp bij schulden, echtscheiding of vrijwilligerswerk. (lees meer)

Informatie geven over ontmoetingsmogelijkheden in de buurt en andere zorgvragen. De vrijwilligers zijn bekend met het netwerk aan hulpverleners en voorzieningen waar ze je naar kunnen doorverwijzen of mee in contact kunnen brengen. De vrijwilligers volgen training en zijn geïnformeerd maar zijn vooral gemotiveerd om u als wijkbewoner op weg te helpen. Je vindt hier een luisterend oor, iemand die even met je meedenkt en je op weg helpt. Loop gerust een binnen. Iedere donderdagochtend van 10.00-12.00 uur

Evenementen