Belfeld-20.jpg
KnipselNu de werkzaamheden aan het kruispunt Wilhelminastraat - Pr. Frederikstraat voltooid zijn, organiseert de dorpsraad een evaluatieavond omtrent het nieuwe kruispunt zoals destijds ook beloofd tijdens de infoavond. Bij de evaluatieavond zal tevens iemand van de gemeente aanwezig zijn. Deze evaluatieavond vindt plaats op woensdag 10 mei om 19:30 uur in De Hamar.

Evenementen