Belfeld-27.jpg
leiMet trots kan Beugelclub DOS melden dat hun, nog steeds actief Lid, Lei Peeters, 81 jaar, de gouden speld heeft ontvangen van de Nederlandse Beugelbond voor zijn 50 jarig lidmaatschap DOS Belfeld. Er word wel eens gezegd, oude mannen sport, maar vergeet niet dat de meeste leden nog jong waren toen ze bij de beugelclub kwamen. Nou is het op vele plaatsen een groeiende sport voor jong en oud. Voor Dames en heren. Ook in Belfeld in ons gemeenschapshuis zijn ze er voor iedereen. Dus kom gewoon eens op een vrijdag avond een proefje nemen bij Beugelclub DOS Belfeld.

Evenementen